Học thử
Toán học

Các phương pháp giải phương trình, bất phương trình logarit

Nhà giáo  Lê Thống Nhất

Lớp 12
145 lượt học
-  từ 9 đánh giá
Học thử
Toán học

Phương trình, bất phương trình mũ

Nhà giáo  Lê Thống Nhất

Lớp 12
38 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử
Toán học

Tìm nguyên hàm của hàm số

Nhà giáo  Lê Thống Nhất

Lớp 12
26 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử
Toán học

Dùng đạo hàm xét chiều biến thiên của hàm số

Nhà giáo  Lê Thống Nhất

Lớp 12
32 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử
Toán học

Giới hạn của hàm số

Nhà giáo  Lê Thống Nhất

Lớp 11
29 lượt học
-  từ 5 đánh giá

Cực trị của hàm số

Nhà giáo  Lê Thống Nhất

Lớp 12
87 lượt học
-  từ 9 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào