Học thử
Hoá học

Tổng hợp bài tập este-lipit trong đề thi THPT Quốc gia năm 2017

Nhà giáo  Lê Văn An

Lớp 12
28 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử
Hoá học

Cách xác định nhanh số đồng phân (không cần dùng công thức)

Nhà giáo  Lê Văn An

Lớp 12
18 lượt học
-  từ 9 đánh giá
Học thử
Hoá học

SỰ ĐIỆN LI (Phương pháp Bảo toàn điện tích)

Nhà giáo  Lê Văn An

Lớp 11
16 lượt học
-  từ 7 đánh giá

Hướng dẫn giải phần ESTE-LIPIT trong đề thi THPT quốc gia năm 2017

Nhà giáo  Lê Văn An

Lớp 12
0 lượt học
-  từ 1 đánh giá