Học thử
Sinh học

Điều hòa hoạt động gen

Nhà giáo  Phạm Thị Hương

Lớp 12
10 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử
Sinh học

Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST

Nhà giáo  Phạm Thị Hương

Lớp 12
14 lượt học
-  từ 0 đánh giá
Học thử
Sinh học

Phiên mã và dịch mã

Nhà giáo  Phạm Thị Hương

Lớp 12
16 lượt học
-  từ 0 đánh giá
Học thử
Sinh học

Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Nhà giáo  Phạm Thị Hương

Lớp 12
41 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử
Sinh học

Bài tập về ADN

Nhà giáo  Phạm Thị Hương

Lớp 12
16 lượt học
-  từ 1 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào

Hiện chưa có tài liệu nào