Trang của Nhà giáo xtoan78

Học thử
Toán học

MẸO GIẢI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA KIM ĐỒNG HỒ

Nhà giáo  xtoan78

Lớp 5
54 lượt học
-  từ 15 đánh giá
Học thử
Toán học
Học thử
Toán học
Học thử
Toán học

SỬ DỤNG PHÉP CHIA CÓ DƯ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ Ở TIỂU HỌC

Nhà giáo  xtoan78

Lớp 5
18 lượt học
-  từ 5 đánh giá

HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC - VÒNG 4 (B3) - LỚP 4 - (2016-2017)

Nhà giáo  xtoan78

Lớp 4
3 lượt học
-  từ 1 đánh giá

HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC - VÒNG 4 (B1+2) - LỚP 4 - (2016-2017)

Nhà giáo  xtoan78

Lớp 4
1 lượt học
-  từ 0 đánh giá