Trang của Nhà giáo xtoan78

Học thử
Toán học
Học thử
Toán học

HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC - VÒNG 1 (B3) - LỚP 5 - (2014-2015)

Nhà giáo  xtoan78

Lớp 5
26 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử
Toán học

HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC - VÒNG 1 (B1+2) - LỚP 5 - (2014-2015)

Nhà giáo  xtoan78

Lớp 5
11 lượt học
-  từ 4 đánh giá
Học thử
Toán học

SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHIA HẾT VÀ CHIA CÓ DƯ ĐỂ GIẢI TOÁN

Nhà giáo  xtoan78

Lớp 4
40 lượt học
-  từ 10 đánh giá
Học thử
Toán học

MẸO GIẢI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA KIM ĐỒNG HỒ

Nhà giáo  xtoan78

Lớp 5
48 lượt học
-  từ 15 đánh giá

Bài thi cuối kì II

Lớp 3  •  Cuối năm
10 lượt làm

Bài thi cuối kì I

Lớp 3  •  Học kì
10 lượt làm