Trang của Nhà giáo xtoan78

Học thử
Toán học
Học thử
Toán học

HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC - VÒNG 1 (B3) - LỚP 5 - (2014-2015)

Nhà giáo  xtoan78

Lớp 5
28 lượt học
-  từ 3 đánh giá
Học thử
Toán học

HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC - VÒNG 1 (B1+2) - LỚP 5 - (2014-2015)

Nhà giáo  xtoan78

Lớp 5
13 lượt học
-  từ 4 đánh giá
Học thử
Toán học

SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHIA HẾT VÀ CHIA CÓ DƯ ĐỂ GIẢI TOÁN

Nhà giáo  xtoan78

Lớp 4
42 lượt học
-  từ 10 đánh giá
Học thử
Toán học

MẸO GIẢI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA KIM ĐỒNG HỒ

Nhà giáo  xtoan78

Lớp 5
52 lượt học
-  từ 15 đánh giá

ĐỀ THI GIỮA KÌ II

Lớp 5  • 
10 lượt làm

ĐỀ THI CUỐI KÌ I

Lớp 4  •  Học kì
13 lượt làm