Học thử
Ngữ văn

Tả cây phượng - Tả cây cối - Tả cây bóng mát

Nhà giáo  vantieuhoc

Lớp 5
29 lượt học
-  từ 6 đánh giá
Học thử
Ngữ văn

Tả cây hoa phượng trường em

Nhà giáo  vantieuhoc

Lớp 5
50 lượt học
-  từ 14 đánh giá