Học thử
Vật lí

Gương cầu lõm

Nhà giáo  Nguyễn Thị Thương

Lớp 7
113 lượt học
-  từ 18 đánh giá
Học thử
Vật lí

Sự nở vì nhiệt của chất khí

Nhà giáo  Nguyễn Thị Thương

Lớp 6
90 lượt học
-  từ 14 đánh giá