Learning For Life

Hệ thống các hoạt động đa phương tiện được phát triển và từng bước hoàn thiện nhằm giúp học sinh học tốt hơn và đáp ứng tốt nhất Chuẩn học tập của Chương trình giáo dục phổ thông quốc gia.
Học thử
Toán học

Luyện tập chung (trang 128)

Nhà giáo Learning For Life

Lớp 5
76 lượt học
-  từ 8 đánh giá
Học thử
Toán học

Phép cộng

Nhà giáo Learning For Life

Lớp 4
175 lượt học
-  từ 15 đánh giá
Học thử
Toán học

Thực hành đo độ dài

Nhà giáo Learning For Life

Lớp 3
40 lượt học
-  từ 5 đánh giá
Học thử
Toán học

Luyện tập (trang 29)

Nhà giáo Learning For Life

Lớp 2
39 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử
Ngữ văn

Bài học: Trái đất xanh

Nhà giáo Learning For Life

Lớp 5
106 lượt học
-  từ 32 đánh giá
Học thử
Ngữ văn

Bài học: Trên đôi cánh ước mơ

Nhà giáo Learning For Life

Lớp 4
61 lượt học
-  từ 13 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào

Hiện chưa có tài liệu nào