Tuyensinh247

Tuyensinh247 tự hào được đánh giá là trang luyện thi online với hệ thống bài giảng và đề thi mới nhất, bám sát những đổi mới của kỳ thi THPT Quốc Gia - Đại học của Bộ Giáo Dục.

Hệ phương trình đối xứng loại 1

Nhà giáo Phạm Quốc Vượng

Lớp 12
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Phương trình - Bất phương trình có chứa tham số

Nhà giáo Phạm Quốc Vượng

Lớp 12
1 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Phương pháp hàm số giải phương trình - bất phương trình

Nhà giáo Phạm Quốc Vượng

Lớp 12
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Giải phương trình - bất phương trình bằng phương pháp nhân liên hợp

Nhà giáo Phạm Quốc Vượng

Lớp 12
1 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Giải phương trình - bất phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ (tiết 3)

Nhà giáo Phạm Quốc Vượng

Lớp 12
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Giải phương trình - bất phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ (tiết 2)

Nhà giáo Phạm Quốc Vượng

Lớp 12
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Kiểm tra về dạng đọc hiểu 5

Lớp 12  •  Chuyên đề
7 lượt làm

Kiểm tra về dạng đọc hiểu 4

Lớp 12  •  Chuyên đề
15 lượt làm

Hiện chưa có tài liệu nào