Tuyensinh247

Tuyensinh247 tự hào được đánh giá là trang luyện thi online với hệ thống bài giảng và đề thi mới nhất, bám sát những đổi mới của kỳ thi THPT Quốc Gia - Đại học của Bộ Giáo Dục.

Hệ phương trình giải bằng phương pháp hàm số (tiết 1)

Nhà giáo Phạm Quốc Vượng

Lớp 12
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Hệ phương trình giải bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Nhà giáo Phạm Quốc Vượng

Lớp 12
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Hệ phương trình có chứa một phương trình biến đổi thành phương trình tích

Nhà giáo Phạm Quốc Vượng

Lớp 12
1 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Hệ phương trình sử dụng phương pháp thế

Nhà giáo Phạm Quốc Vượng

Lớp 12
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Hệ phương trình đẳng cấp

Nhà giáo Phạm Quốc Vượng

Lớp 12
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Hệ phương trình đối xứng loại 2

Nhà giáo Phạm Quốc Vượng

Lớp 12
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Kiểm tra về dạng đọc hiểu 5

Lớp 12  •  Chuyên đề
7 lượt làm

Kiểm tra về dạng đọc hiểu 4

Lớp 12  •  Chuyên đề
15 lượt làm

Hiện chưa có tài liệu nào