Học thử
Toán học

Giải bài toán Suy luận lôgic như thế nào ?

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
147 lượt học
-  từ 37 đánh giá
Học thử
Toán học

Phương pháp "dân gian" giải bài toán "dân gian"

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 4
99 lượt học
-  từ 41 đánh giá
Học thử
Toán học

Lời giải độc đáo

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
51 lượt học
-  từ 16 đánh giá
Học thử
Toán học

Cò giúp Ngỗng giải toán

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 4
97 lượt học
-  từ 46 đánh giá
Học thử
Toán học

Ai ơi... đừng vội...!

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
30 lượt học
-  từ 9 đánh giá