Học thử
Toán học

Giải bài toán Suy luận lôgic như thế nào ?

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
152 lượt học
-  từ 38 đánh giá
Học thử
Toán học

Phương pháp "dân gian" giải bài toán "dân gian"

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 4
103 lượt học
-  từ 44 đánh giá
Học thử
Toán học

Lời giải độc đáo

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
51 lượt học
-  từ 16 đánh giá
Học thử
Toán học

Cò giúp Ngỗng giải toán

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 4
104 lượt học
-  từ 48 đánh giá
Học thử
Toán học

Ai ơi... đừng vội...!

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
33 lượt học
-  từ 11 đánh giá

Kiểm tra về phân số

Lớp 5  •  Chương
232 lượt làm

Hiện chưa có tài liệu nào