HỌC247

HỌC247 cung cấp giải pháp toàn diện chương trình luyện thi THPT QG 2017 theo cấu trúc mới nhất của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo.
Học thử
Ngữ văn

Phong cách ngôn ngữ

Nhà giáo Phan Thị Mỹ Huệ

Lớp 12
14 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử
Ngữ văn

Đàn ghita của Lor-ca – Thanh Thảo

Nhà giáo Phan Thị Mỹ Huệ

Lớp 12
82 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử
Ngữ văn

Vĩnh biệt Cửu trùng đài - Nguyễn Huy Tưởng

Nhà giáo Phan Thị Mỹ Huệ

Lớp 11
3 lượt học
-  từ 0 đánh giá
Học thử
Ngữ văn

Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử

Nhà giáo Phan Thị Mỹ Huệ

Lớp 11
9 lượt học
-  từ 0 đánh giá
Học thử
Ngữ văn

Khái quát VHVN từ đầu thế kỷ XX đến CMT8/1945

Nhà giáo Phan Thị Mỹ Huệ

Lớp 11
1 lượt học
-  từ 0 đánh giá
Học thử
Toán học

Tìm tham số để hàm số đơn điệu trên một miền

Nhà giáo Phạm Sỹ Nam

Lớp 12
78 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào

Hiện chưa có tài liệu nào