Violet

Công ty Cổ phần Mạng Giáo dục Bạch Kim
Học thử
Toán học

Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Nhà giáo Ngô Văn Chinh

Lớp 9
92 lượt học
-  từ 4 đánh giá

Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Nhà giáo Ngô Văn Chinh

Lớp 9
5 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Nhà giáo Ngô Văn Chinh

Lớp 9
5 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √(A^2 )=|A|

Nhà giáo Ngô Văn Chinh

Lớp 9
4 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Căn bậc hai

Nhà giáo Ngô Văn Chinh

Lớp 9
9 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Tứ giác

Nhà giáo Ngô Văn Chinh

Lớp 8
8 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào

Hiện chưa có tài liệu nào