Poki

POKI chính là POwer of Knowledge and Intelligence. POKI chính là POwer KIds. Nghĩa là: mang lại cho các bạn trẻ một sức mạnh. Sức mạnh của tri thức, trí thông minh với nền tảng kĩ năng. Sức mạnh này sẽ giúp chúng mình có thể vững bước trên con đường tương lai.
Học thử
Kĩ năng sống

Tìm hiểu một số nghề trong xã hội

Nhà giáo Poki

Lớp 5
88 lượt học
-  từ 27 đánh giá
Học thử
Kĩ năng sống

Xử trí khi gặp người bị đuối nước

Nhà giáo Poki

Lớp 5
121 lượt học
-  từ 43 đánh giá
Học thử
Kĩ năng sống

Xử trí khi bị xâm hại tình dục

Nhà giáo Poki

Lớp 4
106 lượt học
-  từ 26 đánh giá
Học thử
Kĩ năng sống

Phòng tránh xâm hại tình dục

Nhà giáo Poki

Lớp 4
118 lượt học
-  từ 39 đánh giá
Học thử
Kĩ năng sống

Xử lí vết thương chảy máu nhỏ

Nhà giáo Poki

Lớp 3
70 lượt học
-  từ 20 đánh giá
Học thử
Kĩ năng sống

Xử trí khi có cháy ở chung cư

Nhà giáo Poki

Lớp 3
71 lượt học
-  từ 25 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào

Hiện chưa có tài liệu nào