Học thử
Toán học

Vị trí tương đối của hai đường tròn

Nhà giáo  Tống Phước Hiển

Lớp 9
19 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử
Toán học

Thu thập số liệu thống kê, tần số

Nhà giáo  Tống Phước Hiển

Lớp 7
19 lượt học
-  từ 5 đánh giá
Học thử
Toán học

Định lý Ta-lét trong tam giác

Nhà giáo  Tống Phước Hiển

Lớp 8
24 lượt học
-  từ 3 đánh giá
Học thử
Toán học

Tìm tỉ số của hai số

Nhà giáo  Tống Phước Hiển

Lớp 6
36 lượt học
-  từ 3 đánh giá

Toán học & kết nối tuần 3

Lớp 8  • 
96 lượt làm

Toán học & kết nối tuần 3

Lớp 9  • 
81 lượt làm

Hiện chưa có tài liệu nào