Trang của Nhà giáo Shudi

Học thử
Hoá học

Đơn chất - Hợp chất - Phân tử

Nhà giáo  Shudi

Lớp 8
15 lượt học
-  từ 3 đánh giá
Học thử
Hoá học

Nguyên tố hóa học

Nhà giáo  Shudi

Lớp 8
10 lượt học
-  từ 4 đánh giá
Học thử
Hoá học

Nguyên tử

Nhà giáo  Shudi

Lớp 8
5 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử
Hoá học

Chất

Nhà giáo  Shudi

Lớp 8
22 lượt học
-  từ 5 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào