Trang của Nhà giáo Shudi

Học thử
Hoá học

Đơn chất - Hợp chất - Phân tử

Nhà giáo  Shudi

Lớp 8
7 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử
Hoá học

Nguyên tố hóa học

Nhà giáo  Shudi

Lớp 8
3 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử
Hoá học

Nguyên tử

Nhà giáo  Shudi

Lớp 8
5 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử
Hoá học

Chất

Nhà giáo  Shudi

Lớp 8
9 lượt học
-  từ 3 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào