Trang của Nhà giáo Donhung

Viết phương trình dao động điều hòa

Nhà giáo  Donhung

Lớp 12
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Ôn tập về sóng âm

Nhà giáo  Donhung

Lớp 12
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Đặc trưng dao động của con lắc lò xo

Nhà giáo  Donhung

Lớp 12
1 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Dao động điều hòa

Nhà giáo  Donhung

Lớp 12
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Cảm ứng điện từ

Nhà giáo  Donhung

Lớp 11
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên

Nhà giáo  Donhung

Lớp 11
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Kiểm tra chuyên đề mạch dao động.

Lớp 12  •  Chuyên đề
0 lượt làm

Kiểm tra chương 1

Lớp 11  •  Chương
0 lượt làm

Hiện chưa có tài liệu nào