Trang của ShadowShroudVN

Lớp 5

Nhà giáo  Vương Minh Anh

  5 bài giảng
  36 học sinh

Luyện tập theo chuyên đề

Nhà giáo  Nguyễn Thị Hằng

  1 bài giảng
  24 học sinh

Rèn kĩ năng cảm thụ văn học

Nhà giáo  Trần Bằng Cư

  3 bài giảng
  14 học sinh

Lớp 5

Đối tác  Poki

  4 bài giảng
  19 học sinh

Toán Cơ bản - nâng cao Học Sinh Lớp 5

Nhà giáo  Khiêm Hà

  6 bài giảng
  47 học sinh

LUYỆN THI IOE TIẾNG ANH

Nhà giáo  ĐINH THỊ THÚY HÀ

  9 bài giảng
  112 học sinh

Toán nâng cao

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

  44 bài giảng
  37 học sinh

Giải toán có lời văn

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

  39 bài giảng
  12 học sinh

Hình học

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

  13 bài giảng
  9 học sinh

Kiến thức cơ bản

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

  29 bài giảng
  14 học sinh

Hiện chưa có đề thi nào

Hiện chưa có tài liệu nào