Học thử

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM NGỮ ÂM, TỪ VỰNG

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

230 lượt học
-  từ 74 đánh giá

Ngữ âm - Phonetics - Lý thuyết - Luyện tập

Nhà giáo  Nghiem Thuy Linh

25 lượt học
-  từ 10 đánh giá

ĐỀ THI THỬ FLYERS SỐ 1

Nhà giáo  ĐINH THỊ THÚY HÀ

5 lượt học
-  từ 2 đánh giá

Home life

Nhà giáo  ĐINH THỊ THÚY HÀ

41 lượt học
-  từ 9 đánh giá

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN-CÔNG THỨC- BÀI TẬP+ ĐÁP ÁN

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

6 lượt học
-  từ 5 đánh giá

HỌC TIẾNG ANH QUA THÀNH NGỮ

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

2 lượt học
-  từ 2 đánh giá

MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ THEO CẤU TRÚC MỚI CỦA BỘ

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

3 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử

Greetings

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

377 lượt học
-  từ 105 đánh giá

At home

Nhà giáo  Hiếu Phạm

325 lượt học
-  từ 92 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào