Học thử

Đại lượng tỉ lệ thuận

Nhà giáo  mavanthienvu

16 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử

Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Đối tác  Violet

88 lượt học
-  từ 4 đánh giá
Học thử

Hàm số y = ax2 (a≠0)

Nhà giáo  Phan Ngọc Thơ

33 lượt học
-  từ 3 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào