Trang của Thành Đạt

Học thử

Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Đối tác  Violet

92 lượt học
-  từ 4 đánh giá
Học thử

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Nhà giáo  Nguyễn Sáng

4 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử

A visit from a pen pal

Nhà giáo  Huy Hoàng

57 lượt học
-  từ 5 đánh giá
Học thử

Dạng toán chuyển động

Nhà giáo  Nguyễn Sáng

6 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử
Học thử

Thu thập số liệu thống kê, tần số

Nhà giáo  Tống Phước Hiển

21 lượt học
-  từ 5 đánh giá
Học thử

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Nhà giáo  Nguyễn Sáng

2 lượt học
-  từ 0 đánh giá
Học thử

Hàm số y = ax2 (a≠0)

Nhà giáo  Phan Ngọc Thơ

39 lượt học
-  từ 3 đánh giá
Học thử

Vị trí tương đối của hai đường tròn

Nhà giáo  Tống Phước Hiển

25 lượt học
-  từ 1 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào