Trang của Thành Đạt

Học thử
Học thử

Thu thập số liệu thống kê, tần số

Nhà giáo  Tống Phước Hiển

21 lượt học
-  từ 5 đánh giá
Học thử

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Nhà giáo  Nguyễn Sáng

1 lượt học
-  từ 0 đánh giá
Học thử

Hàm số y = ax2 (a≠0)

Nhà giáo  Phan Ngọc Thơ

38 lượt học
-  từ 3 đánh giá
Học thử

Vị trí tương đối của hai đường tròn

Nhà giáo  Tống Phước Hiển

23 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử

Dạng toán chuyển động

Nhà giáo  Nguyễn Sáng

4 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử

Căn bậc hai

Nhà giáo  Phan Ngọc Thơ

144 lượt học
-  từ 35 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào