Học thử

Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST

Nhà giáo  Phạm Thị Hương

14 lượt học
-  từ 0 đánh giá
Học thử

Điều hòa hoạt động gen

Nhà giáo  Phạm Thị Hương

9 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử

Phiên mã và dịch mã

Nhà giáo  Phạm Thị Hương

16 lượt học
-  từ 0 đánh giá
Học thử

Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Nhà giáo  Phạm Thị Hương

31 lượt học
-  từ 2 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào

Hiện chưa có tài liệu nào