Trang của Do Duc Anh

Khái quát lịch sử Tiếng Việt

Nhà giáo  Ngọc Lam Minh

1 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử

Các phép toán tập hợp

Nhà giáo  Phan Văn Phương

101 lượt học
-  từ 8 đánh giá

Music

Nhà giáo  Hà Thị Như Hoa

6 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Câu bị động với "To V" và "Ving"

Nhà giáo  Phùng Thị Kim Oanh

3 lượt học
-  từ 0 đánh giá

ÔN TẬP HỌC KỲ I PHẦN NGỮ PHÁP

Nhà giáo  ĐINH THỊ THÚY HÀ

1 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Passive Voice - Câu bị động

Nhà giáo  Hà Thị Như Hoa

2 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Pronunciation: /ʌ/ -/ɑ:/

Nhà giáo  Trần Thị Oanh

1 lượt học
-  từ 0 đánh giá

The story of my village

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

2 lượt học
-  từ 1 đánh giá

School talks

Nhà giáo  ĐINH THỊ THÚY HÀ

3 lượt học
-  từ 1 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào

Hiện chưa có tài liệu nào