Trang của Phạm Thế Sơn

Học thử

Cấu tạo số tự nhiên

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

95 lượt học
-  từ 20 đánh giá

BÀI 36: CHU VI, DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN

Nhà giáo  phamthuy226

3 lượt học
-  từ 0 đánh giá
Học thử

Bài học: Trái đất xanh

Đối tác  Learning For Life

100 lượt học
-  từ 32 đánh giá
Học thử

Tìm hiểu một số nghề trong xã hội

Đối tác  Poki

84 lượt học
-  từ 26 đánh giá
Học thử

Xử trí khi gặp người bị đuối nước

Đối tác  Poki

115 lượt học
-  từ 41 đánh giá

BÀI 35: DIỆN TÍCH HÌNH THANG

Nhà giáo  phamthuy226

2 lượt học
-  từ 0 đánh giá
Học thử

Diện tích hình tròn

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

53 lượt học
-  từ 8 đánh giá
Học thử

So sánh hai số thập phân

Nhà giáo  Khiêm Hà

56 lượt học
-  từ 19 đánh giá
Học thử

Khai thác "Giả thiết ẩn" để giải toán

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

58 lượt học
-  từ 10 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào