Trang của Doantienloc

BÀI 10: ÔN TẬP TOÁN CƠ BẢN (TT-HT)

Nhà giáo  phamthuy226

2 lượt học
-  từ 2 đánh giá

BÀI 9: ÔN TẬP TOÁN CƠ BẢN (TBC-TH)

Nhà giáo  phamthuy226

2 lượt học
-  từ 1 đánh giá

BÀI 8: LUYỆN TẬP VỀ PHÂN SỐ, HỖN SỐ (TT)

Nhà giáo  phamthuy226

2 lượt học
-  từ 0 đánh giá

BÀI 7: LUYỆN TẬP VỀ PHÂN SỐ, HỖN SỐ

Nhà giáo  phamthuy226

2 lượt học
-  từ 0 đánh giá

BÀI 6: HỖN SỐ

Nhà giáo  phamthuy226

2 lượt học
-  từ 1 đánh giá

BÀI 11: TOÁN TỈ LỆ

Nhà giáo  phamthuy226

3 lượt học
-  từ 1 đánh giá

BÀI 4: ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ

Nhà giáo  phamthuy226

1 lượt học
-  từ 0 đánh giá

BÀI 3: ÔN TẬP VÀ MỞ RỘNG VỀ DẤU HIỆU CHIA HẾT

Nhà giáo  phamthuy226

4 lượt học
-  từ 2 đánh giá

Unit 2: I ALWAYS GET UP EARLY. HOW ABOUT YOU?

Nhà giáo  ĐINH THỊ THÚY HÀ

14 lượt học
-  từ 6 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào