Trang của TranThanhTam93

Học thử

Tìm nguyên hàm của hàm số

Nhà giáo  Lê Thống Nhất

36 lượt học
-  từ 2 đánh giá

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Nhà giáo  Phùng Thị Ánh

23 lượt học
-  từ 3 đánh giá

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Nhà giáo  Nguyễn Tất Thu

1 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử

Dùng đạo hàm xét chiều biến thiên của hàm số

Nhà giáo  Lê Thống Nhất

38 lượt học
-  từ 2 đánh giá