Học thử

Vi phân

Nhà giáo  nguyenbacu

15 lượt học
-  từ 0 đánh giá
Học thử

Bài 1 - Hello - Từ vựng 1

Đối tác  Tiếng Anh 123

158 lượt học
-  từ 17 đánh giá
Học thử

Khoảng cách từ một điểm tới mặt phẳng

Nhà giáo  Nguyễn Công Nguyên

11 lượt học
-  từ 3 đánh giá
Học thử

Hàm số y = ax2 (a≠0)

Nhà giáo  Phan Ngọc Thơ

34 lượt học
-  từ 3 đánh giá
Học thử

BÀI 49: LUYỆN TẬP VỀ TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

Nhà giáo  phamthuy226

96 lượt học
-  từ 6 đánh giá
Học thử

Tập hợp Q các số hữu tỉ

Nhà giáo  Nguyễn Hậu

324 lượt học
-  từ 47 đánh giá
Học thử

Tỉ lệ thức

Nhà giáo  Nguyễn Hậu

139 lượt học
-  từ 20 đánh giá
Học thử

Phương trình, bất phương trình mũ

Nhà giáo  Lê Thống Nhất

53 lượt học
-  từ 3 đánh giá
Học thử

Tính đơn điệu của hàm số

Nhà giáo  Lê Minh An

20 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử

Các bước khảo sát hàm số

Nhà giáo  Phùng Thị Ánh

101 lượt học
-  từ 3 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào