Trang của Đỗ Văn Nam

Học thử

HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC - VÒNG 1 (B3) - LỚP 5 - (2014-2015)

Nhà giáo  xtoan78

28 lượt học
-  từ 3 đánh giá
Học thử

Family and Friends G4 - Unit 2 - Lesson 1

Nhà giáo  Nghiem Thuy Linh

791 lượt học
-  từ 146 đánh giá
Học thử

Bài học: Trái đất xanh

Đối tác  Learning For Life

94 lượt học
-  từ 31 đánh giá
Học thử

Vẽ thêm yếu tố phụ để giải toán Hình học

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

9 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử

Khai thác bài toán thi Olympic Toán Tuổi thơ

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

14 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử

Vận dụng "Dấu hiệu chia hết" để giải toán

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

31 lượt học
-  từ 6 đánh giá
Học thử

Khai thác "Giả thiết ẩn" để giải toán

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

55 lượt học
-  từ 10 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào