Trang của chaukhanhminh

Học thử

Giới hạn của hàm số

Nhà giáo  Lê Thống Nhất

37 lượt học
-  từ 6 đánh giá
Học thử

Dùng đạo hàm xét chiều biến thiên của hàm số

Nhà giáo  Lê Thống Nhất

35 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử

Tìm nguyên hàm của hàm số

Nhà giáo  Lê Thống Nhất

36 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử

Hiện chưa có đề thi nào