Học thử

Luyện tập (trang 4)

Nhà giáo  An Nhiên

30 lượt học
-  từ 8 đánh giá
Học thử

Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Nhà giáo  An Nhiên

25 lượt học
-  từ 4 đánh giá
Học thử
Học thử

Cậu bé thông minh

Nhà giáo  An Nhiên

89 lượt học
-  từ 21 đánh giá
Học thử

Mở rộng vốn từ : Thiếu nhi ; mẫu câu "Ai là gì ?"

Nhà giáo  An Nhiên

50 lượt học
-  từ 12 đánh giá
Học thử

Luyện tập (trang 6)

Nhà giáo  An Nhiên

28 lượt học
-  từ 9 đánh giá
Học thử

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Nhà giáo  An Nhiên

28 lượt học
-  từ 7 đánh giá
Học thử

Ôn tập các bảng chia

Nhà giáo  An Nhiên

62 lượt học
-  từ 24 đánh giá
Học thử

Luyện tập (trang 10)

Nhà giáo  An Nhiên

81 lượt học
-  từ 17 đánh giá
Học thử

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Nhà giáo  An Nhiên

112 lượt học
-  từ 22 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào

Hiện chưa có tài liệu nào