Trang của Khoa Nguyễn

Học thử

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Nhà giáo  An Nhiên

34 lượt học
-  từ 11 đánh giá
Học thử

Luyện tập (trang 6)

Nhà giáo  An Nhiên

28 lượt học
-  từ 9 đánh giá
Học thử

Luyện tập (trang 10)

Nhà giáo  An Nhiên

80 lượt học
-  từ 17 đánh giá
Học thử

Bài 2: Phép nhân Số tự nhiên

Nhà giáo  An Nhiên

26 lượt học
-  từ 6 đánh giá
Học thử

Ôn tập các bảng chia

Nhà giáo  An Nhiên

61 lượt học
-  từ 24 đánh giá
Học thử

Ôn tập các bảng nhân

Nhà giáo  An Nhiên

41 lượt học
-  từ 10 đánh giá
Học thử

Luyện tập (trang 8)

Nhà giáo  An Nhiên

20 lượt học
-  từ 4 đánh giá
Học thử

Phép cộng

Đối tác  Learning For Life

161 lượt học
-  từ 15 đánh giá
Học thử

BÀI 1: Khái niệm và cấu tạo Số tự nhiên

Nhà giáo  An Nhiên

78 lượt học
-  từ 18 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào