Trang của Thanh Nguyen

At home

Nhà giáo  Hiếu Phạm

325 lượt học
-  từ 92 đánh giá
Học thử

Cò giúp Ngỗng giải toán

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

111 lượt học
-  từ 52 đánh giá
Học thử

SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHIA HẾT VÀ CHIA CÓ DƯ ĐỂ GIẢI TOÁN

Nhà giáo  xtoan78

44 lượt học
-  từ 10 đánh giá
Học thử

Tìm hiểu một số nghề trong xã hội

Đối tác  Poki

83 lượt học
-  từ 26 đánh giá
Học thử

Xử trí khi gặp người bị đuối nước

Đối tác  Poki

111 lượt học
-  từ 41 đánh giá
Học thử

Phương pháp khử - Dành cho phụ huynh

Nhà giáo  Lê Hòa Hải

22 lượt học
-  từ 4 đánh giá
Học thử

Ai có lỗi

Nhà giáo  An Nhiên

20 lượt học
-  từ 7 đánh giá
Học thử
Học thử

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Nhà giáo  An Nhiên

35 lượt học
-  từ 11 đánh giá
Học thử

Mở rộng vốn từ : Thiếu nhi ; mẫu câu "Ai là gì ?"

Nhà giáo  An Nhiên

50 lượt học
-  từ 12 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào