Trang của Bùi Lan Anh

Unit 11: What's the matter with you

Nhà giáo  ĐINH THỊ THÚY HÀ

1 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Unit 1: NICE TO SEE YOU AGAIN

Nhà giáo  ĐINH THỊ THÚY HÀ

83 lượt học
-  từ 17 đánh giá

BÀI 7: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN

Nhà giáo  phamthuy226

3 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử

BÀI 1: Khái niệm và cấu tạo Số tự nhiên

Nhà giáo  An Nhiên

88 lượt học
-  từ 18 đánh giá

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Đối tác  Violet

10 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Đối tác  Learning For Life

5 lượt học
-  từ 0 đánh giá
Học thử

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Nhà giáo  An Nhiên

30 lượt học
-  từ 7 đánh giá
Học thử

Ôn tập các bảng chia

Nhà giáo  An Nhiên

64 lượt học
-  từ 24 đánh giá
Học thử

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Nhà giáo  An Nhiên

115 lượt học
-  từ 22 đánh giá

Family and Friends 2 - Starter Unit - Lesson 1

Nhà giáo  Nghiem Thuy Linh

58 lượt học
-  từ 14 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào