Trang của Nguyen Quoc Khanh

Phép lịch sự nơi công cộng

Đối tác  Poki

2 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử

Phòng tránh đuối nước

Đối tác  Poki

31 lượt học
-  từ 9 đánh giá
Học thử

An toàn giao thông

Đối tác  Poki

31 lượt học
-  từ 12 đánh giá

Chào hỏi xưng hô đúng cách

Đối tác  Poki

3 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử

Xử trí khi có cháy

Đối tác  Poki

22 lượt học
-  từ 7 đánh giá

Tự hào về bản thân

Đối tác  Poki

1 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Cách sơ chế rau

Đối tác  Poki

1 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Bảo quản rau củ

Đối tác  Poki

1 lượt học
-  từ 0 đánh giá
Học thử

Tự chuẩn bị bữa sáng

Đối tác  Poki

25 lượt học
-  từ 4 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào

Hiện chưa có tài liệu nào