Unit 2: I'M FROM JAPAN

Nhà giáo  ĐINH THỊ THÚY HÀ

99 lượt học
-  từ 17 đánh giá
Học thử

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Nhà giáo  An Nhiên

31 lượt học
-  từ 7 đánh giá
Học thử

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Nhà giáo  An Nhiên

120 lượt học
-  từ 24 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào