Trang của tuankietchu

Trọng lực - đơn vị lực

Nhà giáo  Trần Đình Lập

7 lượt học
-  từ 0 đánh giá
Học thử

Hàm số y = ax2 (a≠0)

Nhà giáo  Phan Ngọc Thơ

33 lượt học
-  từ 3 đánh giá

Tứ giác

Nhà giáo  Tô Văn Giáp

2 lượt học
-  từ 2 đánh giá

Tự bảo vệ(Tiết 1): Khi người lạ đến nhà

Đối tác  Poki

3 lượt học
-  từ 0 đánh giá
Học thử

Tỉ lệ thức

Nhà giáo  Huy Hoàng

13 lượt học
-  từ 3 đánh giá

Nghiệm của đa thức một biến

Nhà giáo  Nguyễn Thúy Vân

1 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử

Axit - Bazơ - Muối

Nhà giáo  quanghoa2014

67 lượt học
-  từ 10 đánh giá
Học thử

phương trình và chỗi phản ứng

Nhà giáo  quanghoa2014

20 lượt học
-  từ 2 đánh giá