Trang của TUYETXUAN

Học thử

Phương trình lượng giác cơ bản

Nhà giáo  Phạm Thị Nhẫn

134 lượt học
-  từ 11 đánh giá
Học thử

Đơn chất - Hợp chất - Phân tử

Nhà giáo  Shudi

18 lượt học
-  từ 4 đánh giá

Hiện tại đơn của động từ TO BE

Nhà giáo  Nghiem Thuy Linh

236 lượt học
-  từ 7 đánh giá
Học thử

Căn bậc hai

Nhà giáo  Phan Ngọc Thơ

146 lượt học
-  từ 35 đánh giá
Học thử

My friends

Nhà giáo  Nguyễn Văn Yên

127 lượt học
-  từ 27 đánh giá
Học thử

Nguyên tử

Nhà giáo  Shudi

5 lượt học
-  từ 1 đánh giá

Back to school

Nhà giáo  Nguyễn Gia Phong

10 lượt học
-  từ 4 đánh giá
Học thử

Tỉ lệ thức

Nhà giáo  Huy Hoàng

14 lượt học
-  từ 3 đánh giá

Khái niệm về biểu thức đại số

Nhà giáo  Trương Tuấn Anh

4 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Tổng ba góc của một tam giác

Nhà giáo  Nguyễn Trung Lâm

3 lượt học
-  từ 0 đánh giá