Trang của Đặng Lê Huy

Học thử

Giải bài toán Suy luận lôgic như thế nào ?

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

171 lượt học
-  từ 40 đánh giá
Học thử

Phương pháp "dân gian" giải bài toán "dân gian"

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

116 lượt học
-  từ 47 đánh giá
Học thử

Cò giúp Ngỗng giải toán

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

111 lượt học
-  từ 52 đánh giá
Học thử

Cần biết lựa chọn !

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

31 lượt học
-  từ 10 đánh giá
Học thử

Hãy nhận ra điều cốt lõi !

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

22 lượt học
-  từ 10 đánh giá
Học thử

Phải chăng chỉ có thế ?

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

54 lượt học
-  từ 27 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào

Hiện chưa có tài liệu nào