Học thử
Học thử

Các bước khảo sát hàm số

Nhà giáo  Phùng Thị Ánh

111 lượt học
-  từ 3 đánh giá
Học thử

Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Đối tác  Violet

92 lượt học
-  từ 4 đánh giá
Học thử

Căn bậc hai

Nhà giáo  Phan Ngọc Thơ

146 lượt học
-  từ 35 đánh giá
Học thử

Đại lượng tỉ lệ thuận

Nhà giáo  mavanthienvu

27 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử

Làm tròn số

Nhà giáo  Nguyễn Hậu

55 lượt học
-  từ 16 đánh giá
Học thử

Đơn thức

Nhà giáo  Nguyễn Hậu

12 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử

Tìm tỉ số của hai số

Nhà giáo  Tống Phước Hiển

38 lượt học
-  từ 3 đánh giá
Học thử

Vị trí tương đối của hai đường tròn

Nhà giáo  Tống Phước Hiển

25 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử

Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Nhà giáo  Vũ Thị Trang

187 lượt học
-  từ 33 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào

Hiện chưa có tài liệu nào