Trang của Ngoc Tuyen Nguyen

Học thử

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Nhà giáo  Quangpumaths

56 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử

Khai thác "Giả thiết ẩn" để giải toán

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

66 lượt học
-  từ 12 đánh giá
Học thử

Vẽ thêm yếu tố phụ để giải toán Hình học

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

13 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử

MẸO GIẢI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA KIM ĐỒNG HỒ

Nhà giáo  xtoan78

53 lượt học
-  từ 15 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào