Trang của ShadowShroudVN

Học thử

BÀI 49: LUYỆN TẬP VỀ TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

Nhà giáo  phamthuy226

113 lượt học
-  từ 8 đánh giá
Học thử

Family and Friends G4 - Unit 2 - Lesson 1

Nhà giáo  Nghiem Thuy Linh

875 lượt học
-  từ 160 đánh giá
Học thử

Tìm hiểu chung về cảm thụ văn học

Nhà giáo  Trần Bằng Cư

36 lượt học
-  từ 6 đánh giá
Học thử

Xử trí khi gặp người bị đuối nước

Đối tác  Poki

121 lượt học
-  từ 43 đánh giá
Học thử

Tìm hiểu một số nghề trong xã hội

Đối tác  Poki

88 lượt học
-  từ 27 đánh giá
Học thử

So sánh hai số thập phân

Nhà giáo  Khiêm Hà

64 lượt học
-  từ 21 đánh giá
Học thử

Vẽ thêm yếu tố phụ để giải toán Hình học

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

13 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử

Vận dụng "Dấu hiệu chia hết" để giải toán

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

32 lượt học
-  từ 7 đánh giá
Học thử

Cấu tạo số tự nhiên

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

104 lượt học
-  từ 22 đánh giá
Học thử

Diện tích hình tròn

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

66 lượt học
-  từ 12 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào

Hiện chưa có tài liệu nào