Học thử

Family and Friends G4 - Unit 2 - Lesson 1

Nhà giáo  Nghiem Thuy Linh

874 lượt học
-  từ 160 đánh giá
Học thử

Diện tích hình tròn

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

63 lượt học
-  từ 11 đánh giá
Học thử

Khai thác "Giả thiết ẩn" để giải toán

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

66 lượt học
-  từ 12 đánh giá
Học thử

Cần biết lựa chọn !

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

32 lượt học
-  từ 10 đánh giá
Học thử

Giải bài toán Suy luận lôgic như thế nào ?

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

174 lượt học
-  từ 40 đánh giá
Học thử
Học thử

Lời giải độc đáo

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

57 lượt học
-  từ 17 đánh giá
Học thử

Cò giúp Ngỗng giải toán

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

113 lượt học
-  từ 52 đánh giá
Học thử

Phép cộng

Đối tác  Learning For Life

175 lượt học
-  từ 15 đánh giá
Học thử

Phương pháp "dân gian" giải bài toán "dân gian"

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

120 lượt học
-  từ 48 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào