Học thử

SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHIA HẾT VÀ CHIA CÓ DƯ ĐỂ GIẢI TOÁN

Nhà giáo  xtoan78

Lượt học:
51 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 10 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thế giới trong ta –CĐ số 117/T01-2012/ trang22-23.
Nội dung bài giảng
  1. SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHIA HẾT VÀ CHIA CÓ DƯ ĐỂ GIẢI TOÁN
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.3
-  từ 10 đánh giá

Chi tiết

5
7
4
1
3
1
2
0
1
1