57136---0bool(false) BigSchool.vn | SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHIA HẾT VÀ CHIA CÓ DƯ ĐỂ GIẢI TOÁN
bool(false)
Học thử

SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHIA HẾT VÀ CHIA CÓ DƯ ĐỂ GIẢI TOÁN

Nhà giáo  xtoan78

Lượt học:
24 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 5 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Bài viết đã được đăng trên Tạp chí Thế giới trong ta –CĐ số 117/T01-2012/ trang22-23.
Nội dung bài giảng
  1. SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHIA HẾT VÀ CHIA CÓ DƯ ĐỂ GIẢI TOÁN
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.6
-  từ 5 đánh giá

Chi tiết

5
4
4
0
3
1
2
0
1
0