Học thử

TRAO ĐỔI THÊM VỀ BÀI VIẾT: “TỪ BÀI TOÁN VỀ SỐ TỰ NHIÊN ĐẾN BÀI TOÁN VỀ PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN”

Nhà giáo  xtoan78

Lượt học:
12 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 3 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
TRAO ĐỔI THÊM VỀ BÀI VIẾT: “TỪ BÀI TOÁN VỀ SỐ TỰ NHIÊN ĐẾN BÀI TOÁN VỀ PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN”
Nội dung bài giảng
  1. TRAO ĐỔI THÊM VỀ BÀI VIẾT: “TỪ BÀI TOÁN VỀ SỐ TỰ NHIÊN ĐẾN BÀI TOÁN VỀ PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN”
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.7
-  từ 3 đánh giá

Chi tiết

5
2
4
1
3
0
2
0
1
0