Học thử

MẸO GIẢI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA KIM ĐỒNG HỒ

Nhà giáo  xtoan78

Lượt học:
57 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 15 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Bài viết đã được đăng trên Tạp chí TGTTT- CĐ97+98/T3+4-2010/Trang 33; 34.
Nội dung bài giảng
  1. MẸO GIẢI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA KIM ĐỒNG HỒ
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.1
-  từ 15 đánh giá

Chi tiết

5
10
4
1
3
1
2
1
1
2