57136---0bool(false) BigSchool.vn | MẸO GIẢI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA KIM ĐỒNG HỒ
bool(false)
Học thử

MẸO GIẢI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA KIM ĐỒNG HỒ

Nhà giáo  xtoan78

Lượt học:
42 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 8 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Bài viết đã được đăng trên Tạp chí TGTTT- CĐ97+98/T3+4-2010/Trang 33; 34.
Nội dung bài giảng
  1. MẸO GIẢI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA KIM ĐỒNG HỒ
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.1
-  từ 8 đánh giá

Chi tiết

5
6
4
0
3
0
2
1
1
1