Học thử

SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ Ở TIỂU HỌC

Nhà giáo  xtoan78

Lượt học:
47 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 15 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Bài viết đã được đăng trên Tạp chí TGTTT- CĐ61/T3-2007/Trang 15; 16; 17.
Nội dung bài giảng
  1. SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ Ở TIỂU HỌC
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.9
-  từ 15 đánh giá

Chi tiết

5
14
4
1
3
0
2
0
1
0