Học thử

SỬ DỤNG PHÉP CHIA CÓ DƯ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ Ở TIỂU HỌC

Nhà giáo  xtoan78

Lượt học:
19 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 5 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Bài viết đã đăng Tạp chí
Nội dung bài giảng
  1. SỬ DỤNG TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CHIA CÓ DƯ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ Ở TIỂU HỌC
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.8
-  từ 5 đánh giá

Chi tiết

5
4
4
1
3
0
2
0
1
0