Học thử

The body

Nhà giáo  Nguyễn Cường

Lượt học:
134 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 39 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.1
-  từ 39 đánh giá

Chi tiết

5
25
4
5
3
2
2
1
1
6

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào

Bài giảng cùng thầy cô