Học thử

GOT - LOT - NOT

Nhà giáo  Đỗ Minh Anh

Lượt học:
36 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 14 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Từ vựng, phát âm, bài tập và đáp án.
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

3.6
-  từ 14 đánh giá

Chi tiết

5
7
4
2
3
1
2
1
1
3

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào

Bài giảng cùng thầy cô