6712---0bool(false) BigSchool.vn | Greetings
bool(false)
Học thử

Greetings

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lượt học:
290 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 76 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

3.8
-  từ 76 đánh giá

Chi tiết

5
44
4
5
3
8
2
4
1
15