Học thử

Greetings

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lượt học:
255 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 74 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

3.7
-  từ 74 đánh giá

Chi tiết

5
42
4
5
3
8
2
4
1
15