Học thử

Greetings

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lượt học:
412 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 105 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

3.8
-  từ 105 đánh giá

Chi tiết

5
60
4
9
3
10
2
5
1
21

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào